Om sidan & kontaktuppgifter

Digitalstöd.se vill vara en hjälp för pedagoger som letar efter lämpliga digitala verktyg som stöd för elevers lärande. Webbplatsen vänder sig i första hand till pedagoger i grundskolan, men alla intresserade är välkomna att både ta del av informationen och själva bidra.

Bakom Digitalstöd.se står Ödeshögs kommun som med hjälp av EU-stöd utvecklat tjänsten. Behöver din kommun en tjänst för att kartlägga vilka verktyg och licenser som finns så kan sidan även hjälpa till med detta. Dock så är den delen avstängd från början i alla kommuner. Kontakta Hans Wågbrant (hans.wagbrant@odeshog.se) om du vill veta mer.